ثبت نام در کارگاه

صفحه اصلی > ثبت نام در کارگاه

برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی بعد از ورود به کنترل پنل کاربران از قسمت "کارگاه های آموزشی" اقدام به ثبت نام در کارگاه مورد نظر خود نمایید. (می توایند برای ورود اینجا کلیک کنید)