معرفی همایش

صفحه اصلی > معرفی همایش

 معرفی همایش

این همایش به صورت مشترک توسط سازمان نقشه برداری کشور و دانشكده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی جهت ایجاد بستری مناسب برای ارائه و تبادل نظر در رابطه با نوآوری ها و پژوهش های علمی حوزه مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، با حضور اساتید، پژوهشگران و صاحب نظران حوزه ژئوماتیک و علاقه مندان برگزار می شود. این بستر ضمن ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی متخصصین دانشگاهی در دو بخش تئوری و کاربردی، امکان اخذ نظرات بخشهای دولتی و کاربران اطلاعات مکانی و همچنین بخشهای خصوصی و مجریان دستاوردها نیز وجود دارد. در چنین همایشی امکان هم اندیشی و به اشتراک گذاری ایده های نوین بوجود می آید و منجر به غنای محتوای علمی و تجربیاتی بخش های مختلف و در نهایت پیشرفت کشور در این زمینه خواهد بود. همچنین با برگزاری کارگاه های آموزشی، گامی در راستای استفاده از آخرین دستآوردهای صنعت و دانشگاه و آموزش متخصصین حوزه صنعت کشور با آخرین تکنولوژی روز دنیا برداشته خواهد شد.
 

دبیر همایش : دکتر یحیی جمور

آدرس نامه الكترونيكي: ydjamour@yahoo.com

دبیر علمی همایش: دکتر محمدجواد ولدان زوج

آدرس نامه الكترونيكي: valadanzouj@kntu.ac.irدبیراجرایی همایش: مهندس پیمان بکتاش

آدرس نامه الکترونیکی:  p_baktash@yahoo.com