برگزارکنندگان

صفحه اصلی > برگزارکنندگان

      سازمان نقشه برداری کشور و دانشكده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی ضمن عقد تفاهم نامه اقدام به برگزاری مشترک 2 همایش طی سال های 1397 و 1398 خواهند نمود. اين دانشكده به عنوان اولين دانشكده مهندسی نقشه برداری كشور، با حضور اساتيد برجسته و متخصص، به عنوان معتبرترين مركز توسعه و توليد علم و فن در زمينه فناوری اطلاعات مكانی، در كشور به حساب می آيد. اعضاء هيأت علمی دانشكده شامل 4 استاد، 10 دانشيار، 9 استاديار در قالب چهار گروه آموزشی ژئودزی، فتوگرامتری، سنجش از دور و سيستمهای اطلاعات مكانی فعاليت مي نمايند. همچنین سازمان نقشه برداری کشور، به عنوان نهادی متشكل از متخصصین برجسته کشور، ضمن تعامل با نهادهای مولد فكر، عامل محرك توسعه كشور جهت دستيابی به كيفيت برتر اين فناوری، در سطح ملی و منطقه ای می باشد. مشارکت دانشگاه و صنعت در برگزاری این کنفرانس در راستای هم افزایی و ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه صورت گرفته و امید است نتایج پر باری را به همراه داشته باشد.