کمیته اجرایی

صفحه اصلی > کمیته اجرایی

 اعضای کمیته اجرایی همایش

 آقای دکتر یحیی جمور (دبیر همایش و نمایشگاه) – به عنوان رییس کمیته اجرایی
 
 آقای مهندس  پیمان بکتاش (دبیراجرایی همایش و نمایشگاه)- به عنوان دبیر کمیته اجرایی
 
 آقای مصطفی اسفندیاری (معاون دبیراجرایی همایش و نمایشگاه)
 
 آقای دکتر مرتضی صدیقی(عضو کمیته اجرایی)
 
خانم نسرین وزیری (عضو کمیته اجرایی)
 
 آقای فرخ زینال پور(عضو کمیته اجرایی)
 
 آقای حمیدرضا تقی زاده(عضو کمیته اجرایی)
 
 آقای دکتر علی محمد زاده(عضو کمیته اجرایی)سایر مسئولان
 آقای حسین زرندی(مسئول دبیرخانه همایش و نمایشگاه)

آقای احید نعیمی (طراح و مدیر سایت همایش)
 
 آقای مسعود احمدی(مسئول تبلیغات و انتشارات)
 
 آقای بهمن غلامرضا زاده(مسئول سمعی و بصری)
 
 خانم مریم صادقی(مسئول اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها)
 
 آقای مرتضی نحوی الحسینی(مسئول مکاتبات و مراسلات دبیرخانه ای)
 
 آقای علیرضا پیرمرادی(مسئول برگزاری کارگاه های آموزشی)
 
 آقای کوروش رضایی(مسئول تدارکات)