تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم


مهلت ارسال مقالات و ارایه پیشنهادات برگزاری کارگاه ها:  20مهر 1397
 
اعلام نتایج قطعی داوری مقالات و کارگاه های پذیرفته شده:  30 مهر 1397
 
آخرین مهلت ثبت نام ناهار همایش:  22 آبان 1397
 
 آخرین مهلت ثبت نام بدون ناهار همایش:  28 آبان 1397
 
 زمان برگزاری همایش:  30 آبان و  1آذر 1397
 
 زمان برگزاری نمایشگاه:  30 آبان تا  2آذر 1397