تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

دبیرخانه همایش: تهران، میدان آزادی، بلوار معراج، صندوق پستی 1684-13185 سازمان نقشه برداری کشور
تلفن : 66071167
همایش: 66071111
ایمیل: geo.conf@ncc.org.ir