تعرفه ثبت نام

صفحه اصلی > تعرفه ثبت نام

هزینه­ های ثبت نام در همایش به شرح زیر می­ باشند:

 

 الف) دانشجو

با مقاله پذیرفته شده

نفر اول نویسنده مقاله معاف از پرداخت هزینه های ثبت نام ونهار

نفرات دوم به بعد 100/000تومان (هزینه نهار جداگانه)

بدون مقاله100/000تومان(هزینه نهار جداگانه)

 

ب)غیردانشجو

با مقاله پذیرفته شده

نفر اول نویسنده مقاله معاف از پرداخت هزینه های ثبت نام ونهار

نفرات دوم به بعد150/000تومان(هزینه نهار جداگانه)

بدون مقاله 200/000تومان(هزینه نهار جداگانه)

  

 

لازم به ذکر است تمامی ثبت نام ها در همایش؛ شامل حضور در جلسات سخنرانی تمامی سالن ها، دریافت پک همایش و مقالات، دو نوبت پذیرایی در هر روز از همایش و نیز دریافت گواهی حضور در همایش می باشد.


هزینه کارگاه های پذیرفته شده

150/000تومان به جز هزینه نهار ( یک نفر از ارائه کنندگان هر کارگاه آموزشی از پرداخت هزینه ثبت نام و نهار معاف می باشد(

هزینه نهار به ازای هر روز 15/000تومان است.

پرداخت هزینه به صورت اینترنتی