محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

 محورهای "بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکانی"
 
       1- کاربردهای فتوگرامتری و ویدئوگرامتری
       2- استخراج هوشمند عوارض و مدلسازی سه بعدی از تصاویر رقومی
       3- کاربردهای رباتیک و سنجنده­ های پهپاد مبنا در مهندسی ژئوماتیک
       4- طراحی و کالیبراسیون سنجنده­ ها از دیدگاه مهندسی ژئوماتیک
       5- طیف سنجی و پردازش تصاویر  چند طیفی و ابرطیفی
       6- استخراج اطلاعات از داده­ های راداری
       7- استخراج اطلاعات از داده های لایدار
       8- کاربرد مهندسی ژئوماتیک در آمایش سرزمین، مدیریت منابع و توسعه پایدار
       9- کاربرد مهندسی ژئوماتیک در مدیریت بحران و بلایایی طبیعی
       10- تصمیم گیری و برنامه ریزی مکانی
       11- هوش محاسباتی و مدلسازی مکانی
       12- GIS فراگستر، مشارکتی و داوطلبانه
       13- کلان داده و داده کاوی مکانی
       14- کارتوگرافی
       15- کاداستر و حد نگاری
       16- ژئودزی و ژئودینامیک
       17- ژئودزی هندسی ماهواره­ ای
       18- ژئودزی دینامیکی ماهواره ­ای
       19- ارتفاع­ سنجی ماهواره­ ای