کارگاههای آموزشیکاربردهای مکانی اینترنت اشیا (IoT) در حمل و نقل

1397/08/30
ابوالقاسم صادقی نیارکی، مریم شاکری، محمد قیصری، سهیل رضایی
ظرفیت 40 نفر

تعریف GIS فراگستر و فناوریهای آن به ویژه IoT
تعریف مفاهیم IoT ، اکوسیستم و زنجیره ارزش
اقتصاد IoT و کسب و کارهای مرتبط با آن
کاربردهای مکانی IoT در صنعت حمل و نقل
پیاده سازی یک نمونه پروژه عملی از IoT

لينك اصلي

نرم افزار GMTSAR در تداخل سنجی راداری(روز اول)

1397/08/30
جلال امینی، رضا رحمی
ظرفیت 40 نفر

مبانی مقدماتی رادار و تصویر برداری رادار با دریچه مصنوعی SAR (تئوری)
مبانی تداخل سنجی راداری و مقدمه ای بر نرم افزار GMT و GMTSAR (تئوری)

لينك اصلي

نرم افزار GMTSAR در تداخل سنجی راداری (روز دوم)

1397/09/01
جلال امینی، رضا رحمی
ظرفیت 40 نفر

آموزش نصب GMTSAR در سیستم عامل لینوکس و راهنمای استفاده از ماژول های GMTSAR (عملی)
اندازگیری یک نمونه فرونشست با استفاده از زوج تصاویر راداری به کمک GMTSAR(عملی)

لينك اصلي

معرفی چارچوب‌های مرجع مختصات کشور

1397/09/01
سیدعبدالرضا سعادت، حمیدرضا نانکلی، ابراهیم مالکی
ظرفیت 40 نفر

معرفی سیستم ارتفاعی جدید ایران تحت عنوان IRHS2014 و ارتباط آن با سیستم ارتفاعی قدیم IRHS1998
معرفی شبکه ایستگاههای دائمی ژئودینامیک کشور و پردازش‌های انجام شده
معرفی مبنای مسطحاتی جدید ایران تحت عنوان IRGD2017 و بروزرسانی مبنای مسطحاتی IRGD2010

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر